Docy

Adatszerkezetek

Estimated reading: 2 minutes 0 views
  • int: Az int típus egész számokat reprezentál Pythonban. Az egész számokat az int típussal ábrázolhatjuk, és ezek a számok végtelenül nagy vagy kicsik lehetnek.
  • float: A float típus tizedes törtszámokat képvisel Pythonban. A float típusú változók tizedes pontossággal ábrázolják a valós számokat, de kis pontatlanságokat okozhatnak a pontatlanságuk miatt.
  • complex: A complex típus komplex számokat ábrázol Pythonban. A komplex számokat egy valós és egy imaginárius részből állnak, és a complex típus segítségével használhatjuk őket Pythonban.
  • str: Az str típus karakterláncokat (sztringeket) reprezentál Pythonban. A karakterláncok olyan szövegadatok, amelyeket a programban megjelenítésre vagy feldolgozásra használunk.
  • bool: A bool típus logikai változókat reprezentál Pythonban, amelyeknek csak két értékük lehet: True vagy False. A logikai változókat igaz-hamis állítások reprezentálására használjuk a programban.
  • list: Az list típus listákat reprezentál Pythonban. A lista egy olyan adatstruktúra, amelyben több elemet is tárolhatunk. A listák változó méretűek lehetnek és tetszőleges típusú elemeket tartalmazhatnak.
 
  • tuple: A tuple típus hasonló a list típushoz, de a tartalma nem módosítható (immutable). A tuple egy rendezett adatszerkezet, amelyben több elemet is tárolhatunk, de azokat a tuple létrehozása után nem lehet módosítani.
  • set: Az set típus egy halmazt reprezentál Pythonban. A halmazok egyedi elemekből állnak, és a sorrendjük nem számít. Az set típus hasznos lehet például az adatok elemekből való kiválogatásához vagy a két halmaz közös elemeinek meghatározásához.
 
  • dict: A dict típus szótárokat reprezentál Pythonban. A szótár egy olyan adatstruktúra, amelyben kulcs-érték párokat tárolhatunk. A kulcsok egyediek, és a programban gyakran az adatok tárolására használjuk őket.

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom