Docy

tuple

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Mire használható a tuple?

A tuple adattípus a Python egyik beépített adattípusa, amely egy sorrendben elrendezett, nem módosítható (immutable) objektumokból álló sorozatot (sequence) reprezentál. A tuple hasonló a list-hez, azonban a tuple elemei egyszer beállított értékeket tartalmaznak, amelyek nem módosíthatóak. Tehát a tuple elemeket egyszerűen csak ki lehet olvasni, de nem lehet módosítani.

A tuple azonban hasznos, ha olyan adatokat szeretnénk tárolni, amelyek nem változnak, például egy cím, egy telefonszám, vagy egy dátum. A tuple-kat zárójelek közé helyezzük, és az elemeket vesszővel választjuk el egymástól. A tuple elemek típusa lehet bármilyen Python objektum, így más tuple, lista vagy akár egy függvény is lehet az elem.

A tuple-kat szintaxisuk miatt könnyű definiálni és használni, mivel nem kell aggódniuk az esetleges módosítások miatt. Ha például az adott programban olyan adatokat kell tárolnunk, amelyeket a program élete során nem módosítunk, akkor a tuple használata megfelelő választás lehet.

Példa

Példa egy tuple létrehozására és kiíratására:

				
					# egy tuple létrehozása
telefonszamok = ("+36 30 123 4567", "+36 20 987 6543", "+36 70 555 1212")

# kiíratjuk a tuple elemeit
for telefonszam in telefonszamok:
    print(telefonszam)
				
			

Ebben a példában három telefonszámot tartalmazó tuple-t hoztunk létre, majd kiíratjuk az összes elemét a for ciklus segítségével. A tuple használata kényelmes, mivel nem kell aggódni a módosítások miatt. Ha megpróbálnánk hozzáadni vagy eltávolítani egy elemet a tuple-ből, akkor a Python hibát dobna.

Koordináták tárolása - Példa

				
					coordinates = (10, 20, 30)
				
			

A tuple lehetővé teszi, hogy egyszerre tároljuk az x, y és z koordinátákat.

Személyes információk - Példa

				
					person = ("John", "Doe", 35, "john.doe@example.com")
				
			

A tuple lehetővé teszi, hogy több értéket tároljunk egyszerre a személyről.

Számok listája - Példa

				
					numbers = (1, 2, 3, 4, 5)
				
			

A tuple lehetővé teszi, hogy több értéket tároljunk egyszerre, mint például egy számok listája.

Konstansok definiálása - Példa

				
					COLORS = ("red", "green", "blue")
				
			

A tuple lehetővé teszi, hogy több konstanst tároljunk egyszerre.

Heterogén adatok tárolása - Példa

				
					mixed_data = ("John", 35, 1.75, True)
				
			

A tuple lehetővé teszi, hogy különböző típusú adatokat tároljunk egyszerre, akár egyetlen tuple-ben.

Szótár kulcs-érték párok tuple-ben történő tárolása - Példa

				
					user_info = (("name", "John"), ("age", 35), ("email", "john.doe@example.com"))
				
			

A tuple lehetővé teszi, hogy kulcs-érték párokat tároljunk egyszerre, így egyszerűbben és rendezettebben tárolhatjuk a felhasználói információkat.

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom