Docy

Buktatók

Estimated reading: 2 minutes 0 views

Egyszerű hibák Könnyen vétett hibák Legjobb megoldások fájlfeldolgozás esetén.

  1. Adat típusok helyes használata: A kódban vannak olyan attribútumok, amelyeket bizonyos típusra kell konvertálni, például az id attribútumot egész számként (int) kell inicializálni, a terulet attribútumot lebegőpontos számként (float) kell inicializálni. Ha az adatok típusa nem megfelelő, akkor hibák és váratlan eredmények léphetnek fel.

  2. Karakterláncok kezelése: A terulet értékben a tizedesvessző helyett a tizedespontot használjuk a lebegőpontos érték megfelelő kezeléséhez. Ehhez használjuk a replace(',', '.') metódust, amely a , karaktereket . karakterekre cseréli. Ez fontos, mivel a tizedesvesszőt nem ismeri fel a Python lebegőpontos számokként, és hibát okozhat.

  3. NULL értékek kezelése: Az adatokban lehetnek olyan helyek, ahol a NULL szerepel az adott mezőben. Az ilyen értékeket helyesen kell kezelni, például üres stringgel ('') vagy 0-val inicializálni az attribútumokat.

  4. Fájlbeolvasás és formátum: A kód feltételezi, hogy az alloviz.txt fájl megfelelő formátumban van, ahol a sorok pontosvesszővel vannak elválasztva. Ha a fájl formátuma nem megfelelő, akkor hibák léphetnek fel a fájl beolvasása és feldolgozása során.

  5. Fájlkezelés és hibakezelés: A fájlkezelő műveletek során figyelni kell a fájlok megfelelő kezelésére, például az open() függvény hívásakor a megfelelő fájl elérési útvonalát kell megadni. Továbbá, a fájl olvasása során és a fájl bezárása előtt megfelelő hibakezelést kell alkalmazni, például try-except blokkot használni.

  6. Az adatok helyes kezelése: A kód nem ellenőrzi, hogy az adatok helyesek-e és megfelelnek-e a várt formátumnak. Ha az adatok hibásak vagy hiányosak a fájlban, akkor hibás eredmények vagy hibák léphetnek fel a feldolgozás során.

Példa feladat magyarázattal

Több adattípus

Tovább a példához

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom