Docy

Összefűzés

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Hívjuk be a random, Python bővítményt
Megadjuk az „N” értékét (ez lesz a lista hossza)
Töltsük fel az „A” nevű listát (ez a kódrészlet egy N hosszúságú listát hoz létre, amelynek elemei 1 és 100 között véletlenszerűen generált egész számok, és a range() függvény segítségével hozza létre a listát.)
Ki írjuk az „A” nevű listát, zárójelek és egyébb jelek nélkül

				
					import random

N = 20
A = [random.randint(1, 100) for _ in range(0,N)]
print(*A)
				
			

B lista elemeinek összefűzéséből álló karakterláncot hoz létre egy for ciklus segítségével. A ciklus minden iterációjában hozzáadja az aktuális lista elemet (e) a már meglévő szöveghez (szum), amely így sorban összefűzi a lista összes elemét. Végül kiírja az összefűzött karakterláncot egy f-string segítségével a print() függvénnyel.

				
					B = ["a", "l", "m", "a", "f", "a",]
szum = ""
for e in B:
    szum += e
print(f'\n1, B sorozat elemeinek összefűzése {szum}')
				
			

A program az „almafa” stringet adja vissza, mivel a for ciklusban végigiterál a B listán, és minden elemét hozzáadja a szum változóhoz, amelynek kezdeti értéke egy üres string. A string összefűzését az += operátorral végzi. Végül a program kiírja az összefűzött karakterláncot az f-string formátum használatával.

Az összefűzést, más néven konkatenációt, Pythonban számos helyen használhatjuk. Például, amikor karakterláncokat szeretnénk összefűzni, vagy amikor az elemeket egy listából vagy más iterálható objektumból össze kell fűzni. Ez hasznos lehet például szövegfájlok olvasásakor és írásakor, ahol a sorokat össze kell fűzni vagy elválasztani, vagy az adatbázisokban, amikor össze kell fűzni a rekordokat. Az összefűzés egy hatékony módszer lehet az adatok rendezésére vagy a kódban való formázásra, mivel lehetővé teszi az adatok egységes formátumra hozását.

Azért ” ” a szum kezdő értéke, mert a B lista elemei karakterek, és a karakterláncok összefűzéséhez a Python-ban egy üres karakterláncra van szükség, amelyhez a további karaktereket hozzá lehet adni. Az üres karakterlánc az, amely nem tartalmaz semmilyen karaktert, és a ” ” (szóköz) egy példa erre. Ha más kezdőértéket adnánk a szum változónak, például egy számot vagy egy logikai értéket, akkor a karakterláncok összefűzése nem lenne lehetséges.

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom