Docy

Fogadásos feladat

Estimated reading: 3 minutes 0 views

1. Az „toto” osztály inicializálja az osztály példányait, amelyek az eredményeket tárolják.

				
					class toto:
  def __init__(self, sor):
    ev, het, fordulo, t13p1, ny13p1, eredmenyek = sor.split(';')
    self.ev = int(ev)
    self.het = int(het)
    self.fordulo = int(fordulo)
    self.t13p1 = int(t13p1)
    self.ny13p1 = int(ny13p1) 
    self.eredmenyek = eredmenyek
  
  def nem_volt_dontetlen(self):
    return self.eredmenyek.count('X') == 0
				
			

A fogadásos feladat ezeket az értékeket tartalmazza:

• Év: A fogadási forduló éve (1998-2020)
• Hét: A fogadási forduló hete (1-53)
• Forduló: Forduló sorszáma (1 vagy 2)
• T13p1: 13+1 találatos (telitalálatos) szelvények darabszáma
• Ny13p1: Egy darab 13+1 találatos szelvény után fizetett nyeremény

2. Az eredményeket tartalmazó fájlt megnyitja és beolvassa a sorokat.

				
					fordulok = []
with open('toto.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
  for sor in f.read().splitlines()[1:]: #kihagyja az első sort
    fordulok.append(toto(sor))

				
			

4. Kiírja a fogadási fordulók számát.

				
					print(f'2. feladat: Fogadási fordulók száma: {len(fordulok)}')
				
			

5. Megszámolja a telitalálatos szelvények számát.

				
					telitalalatos = 0
for e in fordulok:
  telitalalatos += e.t13p1
print(f'3. feladat: Telitalálatos szelvények száma: {telitalalatos}')
				
			

6. Ellenőrzi, hogy van-e olyan forduló, amelyben nem volt döntetlen eredmény, majd ezt a tényt kiírja.

				
					volt = False
for e in fordulok:
  if e.nem_volt_dontetlen():
    volt = True
    break

print(f'4. feladat: {"Volt" if volt else "Nem volt"} döntetlen mentes forduló')
				
			

Teljes kód:

				
					class toto:
  def __init__(self, sor):
    ev, het, fordulo, t13p1, ny13p1, eredmenyek = sor.split(';')
    self.ev = int(ev)
    self.het = int(het)
    self.fordulo = int(fordulo)
    self.t13p1 = int(t13p1)
    self.ny13p1 = int(ny13p1) 
    self.eredmenyek = eredmenyek
  
  def nem_volt_dontetlen(self):
    return self.eredmenyek.count('X') == 0

fordulok = []
with open('toto.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
  for sor in f.read().splitlines()[1:]: #kihagyja az első sort
    fordulok.append(toto(sor))

print(f'2. feladat: Fogadási fordulók száma: {len(fordulok)}')


telitalalatos = 0
for e in fordulok:
  telitalalatos += e.t13p1
print(f'3. feladat: Telitalálatos szelvények száma: {telitalalatos}')


volt = False
for e in fordulok:
  if e.nem_volt_dontetlen():
    volt = True
    break

print(f'4. feladat: {"Volt" if volt else "Nem volt"} döntetlen mentes forduló')
				
			

Feladat letöltése:

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom