Docy

While

Estimated reading: 1 minute 0 views

While

A while ciklus a Python egyik alapvető ciklusa, amely addig hajtja végre a blokkot, amíg a megadott feltétel igaz. A feltétel minden ciklus elején ellenőrzésre kerül, és ha igaz, akkor a blokk végrehajtódik, majd újra ellenőrzésre kerül. Ha a feltétel hamisra értékelődik, akkor a ciklus végrehajtása leáll.

A while ciklus használható olyan esetekben, amikor nem ismerjük a ciklus előre meghatározott számát, vagy a ciklusban történő végrehajtás előfeltétele változó lehet.

Példa

Példaként, írjunk egy while ciklust, amely a számokat írja ki 1-től 10-ig. A ciklus addig ismétlődik, amíg az i változó értéke eléri a 10-et.

				
					i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i += 1
				
			
				
					1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
				
			

A fenti kódrészletben az i változó értéke folyamatosan növekszik eggyel minden egyes cikluson belül, amíg el nem éri a 10-et. A ciklusmagban található print() függvény kiírja az aktuális i értékét, majd a ciklusmag után az i értéke növekszik eggyel. A ciklus futása tehát 10-szer ismétlődik, mivel a ciklusfeltétel igaz minden egyes futás után, amíg az i értéke el nem éri a 10-et.

A while ciklust nagyon sokféle módon lehet alkalmazni, attól függően, hogy milyen problémát kell megoldani. Fontos azonban, hogy vigyázzunk az olyan végtelen ciklusokkal, amelyek sosem állnak le, mert azok a program futását blokkolhatják. Egy végtelen ciklust akkor hozunk létre, ha a feltétel sosem válik hamisra.

Példa 2

				
					while True:
  a = int(input("Kérek egy számot: "))
  if a % 2 ==1:
    break
print('Ez páratlan')
				
			
				
					Kérek egy számot: 23
Ez páratlan
				
			

A fenti kódrészletben az i változó értéke folyamatosan növekszik eggyel minden egyes cikluson belül, amíg el nem éri a 10-et. A ciklusmagban található print() függvény kiírja az aktuális i értékét, majd a ciklusmag után az i értéke növekszik eggyel. A ciklus futása tehát 10-szer ismétlődik, mivel a ciklusfeltétel igaz minden egyes futás után, amíg az i értéke el nem éri a 10-et.

A while ciklust nagyon sokféle módon lehet alkalmazni, attól függően, hogy milyen problémát kell megoldani. Fontos azonban, hogy vigyázzunk az olyan végtelen ciklusokkal, amelyek sosem állnak le, mert azok a program futását blokkolhatják. Egy végtelen ciklust akkor hozunk létre, ha a feltétel sosem válik hamisra.

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom