Docy

Print és változók

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Összegző: változók és printek és műveletek pl:float **2 stb.

A kód egyszerű „Hello World” üzenetet ír ki a képernyőre.

				
					print("hello world")

				
			

A következő két sorban két változót hozunk létre és adunk nekik értéket, majd kiírjuk őket a képernyőre.

				
					a = 15 
b = 2.345 
print(a) 
print(b)

				
			

Az f-string segítségével formázott szöveget írunk ki a képernyőre, ahol a változó értékét 10 karakter szélességgel jelenítjük meg.

				
					print(f'b= {b:10} db')

				
			

A .format() metódus segítségével formázott szöveget írunk ki a képernyőre, ahol az a és b változók értékeit használjuk fel.

				
					print ("B={1} db{0}" .format(a, b))

				
			

Két karakterláncot fűzünk össze a „+” operátorral, majd kiírjuk az eredményt a képernyőre.

				
					c="15" 
d="34" 
print(c + d)
# kimenet:"1534"
				
			

A c változó értékét átalakítjuk egész számmá az int() függvénnyel, majd hozzáadjuk a d változó értékét, amelyet szintén átalakítunk egész számmá. Az eredményt kiírjuk a képernyőre.

				
					e = int(c) 
print(e + int(d))
#kimenet: 39
				
			

d kerekítése 1 tizedes jegyre

				
					print(round(d,1)) # kerekítés

				
			

A „-” karaktert tízszer írjuk ki a képernyőre.

				
					print("-"*10)

				
			

Az f változó értékét átalakítjuk lebegőpontos számmá a float() függvénnyel, majd elosztjuk kettővel és kiírjuk az eredményt a képernyőre.

				
					f="34.567" 
print(float(f) / 2)


				
			

A chr() függvénnyel az ASCII kód táblából az 65-ös értéknek megfelelő karaktert állítjuk elő, majd kiírjuk a képernyőre.

				
					g=chr(65) 
print(g)
# kimenet:" A  "
				
			

Az ord() függvénnyel az „B” karakter ASCII kódját állítjuk elő és kiírjuk a képernyőre.

				
					print(ord("B"))

				
			

A következő három sorban három változónak adunk értéket, és mindegyiküket kiírjuk a képernyőre.

				
					a=b=c=15
print(a) 
print(b) 
print(c)

				
			

A következő két sorban két változót hozunk létre és adunk nekik értéket, majd az összegüket, különbségüket, szorzatukat, osztásukat, egész osztásukat, maradékukat és hatványozásukat kiírjuk a képernyőre.

				
					a=15
b=34
print(a+b) # összeg
print(a-b) # külömbség
print(a*b) # szorzat
print(b/a) # osztás
print(b//a) # egeszosztas
print(b % a) # maradék
print(b ** a ) # b edik hatványa
print(pow(2,3)) #Hatvány
print(a**2) # a másodikon
print((a+b)*2) # a+bnek a 2. hatványa
				
			
				
					c = -23
d = 3.4567
print(abs(c))
print(round(d,1)) # kerekítés
print(pow(2,3)) #Hatvány
print(2 ** 3)   #Hatvány
				
			

print(abs(c)) – Az abs(c) függvény abszolút értékét írja ki a képernyőre, amelynek eredménye pozitív szám lesz.

print(round(d,1)) – A round() függvénnyel kerekíti a d változó értékét egy tizedes pontosságra és azt kiírja a képernyőre.

print(pow(2,3)) – A pow() függvénnyel hatványozási műveletet végez, az eredményt pedig kiírja a képernyőre.

print(2 ** 3) – Az ** operátorral végzett hatványozási művelet eredményét írja ki a képernyőre.

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom