Docy

Matematikai függvények

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Teljes kód:

				
					from math import pi, sin, cos, sqrt, log, ceil, floor, e
print(sin(pi/4))
print(cos(2*pi/3))
print(sqrt(81))
print(pi)
print(e)
print(log(e**2))
				
			

Magyarázat:

Ez a kódsor több matematikai függvényt importál a math modulból és ezeket használja kiiratásra.

Az import kulcsszóval beolvassuk a math modult, majd kiválasztjuk azokat a függvényeket, amelyeket használni szeretnénk. Ebben az esetben a pi, sin, cos, sqrt, log, ceil, floor és e függvényeket hívjuk meg. Ezek közül a pi és e a matematikai állandók, míg a többi függvény matematikai műveleteket végez.

Az első két sorban a sin() és cos() függvényeket használjuk fel, hogy kiszámoljuk a pi értékének tizedrészének szinuszát és koszinuszát. Az eredményeket a print() függvénnyel íratjuk ki a konzolra.

A harmadik sorban a sqrt() függvény segítségével kiszámoljuk az 81 négyzetgyökét.

A negyedik és az ötödik sorban egyszerűen csak kiíratjuk a pi és az e értékeit.

A hatodik sorban a log() függvényt használjuk, hogy kiszámoljuk a e négyzetének természetes logaritmusát, majd a print() függvénnyel íratjuk ki az eredményt a konzolra.

				
					# importáljuk a math modulból azokat a függvényeket, amelyeket használni szeretnénk
from math import pi, sin, cos, sqrt, log, ceil, floor, e 

# kiszámoljuk a pi/4 szinuszát
print(sin(pi/4))

# kiszámoljuk a 2*pi/3 koszinuszát
print(cos(2*pi/3))

# kiszámoljuk az 81 négyzetgyökét
print(sqrt(81))

# kiíratjuk a pi értékét
print(pi)

# kiíratjuk az e alapú exponenciális függvény értékét
print(e)

# kiszámoljuk az e^2 természetes logaritmusát
print(log(e**2))
				
			

Importálás másképpen

				
					import math
print(math.sin(math.pi/4))
				
			

Ez a kód egy matematikai függvényt használ, a sin() függvényt, hogy a π/4 radián szöget számolja ki. Ehhez először a math modulból importálja a szükséges függvényeket, beleértve a sin() és a pi értékét.

Szám kerekítés

				
					a = 23.456
print(ceil(a)) #felfele - 24
print(floor(a)) #lefele - 23
				
			

Ez a kód a Python math modulának a ceil() és floor() függvényeit használja. A kód egy tizedes pontossággal megadott float értéket, az „a” változó értékét használja.

A ceil() függvény a megadott számot azonnal követő legkisebb egész számot adja vissza, tehát felfelé kerekít. A kód eredménye 24, mivel az 23.456 értéket 24-re kerekíti.

A floor() függvény a megadott számot azonnal megelőző legnagyobb egész számot adja vissza, tehát lefelé kerekít. A kód eredménye 23, mivel az 23.456 értéket 23-ra kerekíti.

Ezek a függvények hasznosak lehetnek olyan esetekben, amikor pontosan meghatározott értékek kellenek, például számítások vagy adatmanipuláció során. A ceil() és a floor() függvényekkel ezeket az értékeket közelíthetjük az egész számokhoz.

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom