Docy

Eldöntés

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Hívjuk be a random, Python bővítményt
Megadjuk az „N” értékét (ez lesz a lista hossza)
Töltsük fel az „A” nevű listát (ez a kódrészlet egy N hosszúságú listát hoz létre, amelynek elemei 1 és 100 között véletlenszerűen generált egész számok, és a range() függvény segítségével hozza létre a listát.)
Ki írjuk az „A” nevű listát, zárójelek és egyébb jelek nélkül

				
					import random

N = 20
A = [random.randint(1, 100) for _ in range(0,N)]
print(*A)
				
			

N hosszúságú A lista elemei között keres egy olyan elemet, amely osztható 3-mal. Ehhez egy while ciklust használ, amely minden iterációjában megnézi, hogy az aktuális lista elem (A[i]) osztható-e 3-mal. Ha igen, beállítja a van változót True értékre, amely jelzi, hogy talált 3-mal osztható elemet. Ha az összes lista elemet bejárta, vagy talált ilyen elemet, a ciklusból kilép. Végül kiírja, hogy van-e 3-mal osztható elem a listában, vagy sem, az eredménytől függően egy f-string segítségével a print() függvénnyel.

				
					i = 0
van = False
while i < N and not van:
  if A[i] % 3 == 0:
    van = True
  i += 1
print(f'{"Van" if van else "Nincs"} az A sorozatban 3mal osztható elem ')
				
			

Ebben az esetben egy while ciklust használ, amely minden iterációjában megnézi, hogy az aktuális lista elem (A[i]) osztható-e 3-mal. Ha igen, kilép a ciklusból a break utasítással. Ha nem talál ilyen elemet, végigmegy az összes lista elemen, majd kilép a ciklusból. Végül kiírja, hogy van-e 3-mal osztható elem a listában, vagy sem, az eredménytől függően egy f-string segítségével a print() függvénnyel.

				
					while i < N:
  if A[i] % 3 == 0:
    break
  i += 1
  
print(f'\n3, {"Van" if i < N else "Nincs"} az A sorozatban 3mal osztható elem ')
				
			

Az ilyen típusú eldöntések nagyon fontosak a programozásban, és szinte minden programban megtalálhatóak. Az eldöntések segítségével lehetőség van a program számára arra, hogy különböző utasításokat hajtson végre az adott feltétel függvényében. Ez lehetővé teszi a programok számára, hogy rugalmasan és dinamikusan működjenek, és alkalmazkodjanak a különböző helyzetekhez és környezetekhez. Az ilyen típusú eldöntéseknek számos alkalmazási területe van, például a keresési és rendezési algoritmusokban, a szűrőrendszerekben, a felhasználói felületekben és a szimulációkban.

Leave a Comment

Megosztom ezt a leírást
Tartalom